Tuyển dụng HR

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng các vị trí: Lập trình viên, marketing, phát triển dự án, … thông qua nhiều giải pháp tuyển dụng khác nhau. Phụ trách các khâu quản lý CV, đặt lịch phỏng vấn và giao tiếp với các Read more…